Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Ön Bilgilendirme Formu”) konusu ALICI tarafından satın alınan aşağıda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. ALICI işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa ek ücretleri işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen esaslara uymak suretiyle ödeme yükümlülüğü altına gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Unvan :

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres :

Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak No:2 Ofis:3 Blok D:11-12-13
Sarıyer – İstanbul

Telefon : 0850 225 10 10

Mersis No : 9999999999999

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ VE ÖDEME ŞEKLİ

İşbu kısımda sözleşme konusu Ürün ya da Ürünler’in temel özellikleri açıklanmaktadır. Aşağıda belirtilen toplam satış bedeline KDV ve diğer tüm vergiler dahildir.

Sepet İçeriği :

[sepet-tutar]

Ürün Toplam Bedeli

Ödeme Şekli : Online ödeme

Teslimat Adresi :[kargo-adresi]

Teslim Edilecek Kişi : [kullanici-adi]

Fatura Adresi : [fatura-adresi]


Fatura Bilgileri

Adı Soyadı : [fatura-kullanici-adi]

Adres : [fatura-adresi]

Telefon : [telefon-no]

E-posta : [e-posta-adresi]

 1. TESLİMAT

Sözleşme konusu Ürün ya da Ürünler, siparişin onaylanarak ödemenin yapılmasını takip eden 7 gün içerisinde Alıcıya teslim edilecektir. Bununla beraber bazı Ürünler’in özel teslim koşulları web sitesinde Ürün detayı kısmında verilmektedir. Alıcı Ürün’ü satın almadan önce bu koşulları okur ve sipariş vermesi halinde ilgili teslimat koşullarını kabul etmiş sayılır.

Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

Ürün/Ürünler Satıcı’nın belirlediği ve Alıcı’nın da işbu sözleşmeyi onaylayarak kabul etmiş olduğu lojistik firması tarafından Sözleşme madde 1.1’de verilen Alıcı adresine sevk edilir. Sevkiyat adresinde değişiklik olması ve bunun Ürün sevkiyatının başlamasından en az 2 işgünü önce satıcıya bildirilmesi Alıcı’nın sorumluluğundadır.

Kargo ve teslim masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Ürün bedeline kargo fiyatı dahil değildir.

Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın Ürün’ü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir. Satıcı, sözleşme konusu Ürün’ün siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

 1. ÜRÜN BEDELİ

Belirlenen ürün bedeli, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun 2. maddesinde yer almakta olup; ALICI, seçmiş olduğu Ürün ve Ürün türüne göre belirlenen bu ücretin kendisinden tahsil edileceğini bilmektedir. İşbu bedellerde değişiklik olması halinde SATICI, bu hususta ilgili mecralardan gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır.

 1. CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin aşağıdaki 9. Maddesi uyarınca; ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul etmekle Alıcı, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini beyan ve kabul eder.

Cayma hakkını kullanmak isteyen Alıcı, süresi içerisinde Satıcı’ya bu hakkını kullanacağına ilişkin yazılı bir bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirim e-mail yoluyla Satıcı’nın web sitesinde belirtilen ………… adresine yapılacaktır.

Satıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’nın Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracı üzerinden iade edecektir.

Alıcı, cayma hakkını kullanarak iade edeceği Ürün’ü, Ürün’ü kendisine ulaştıran Kargo aracılığıyla cayma bildiriminden itibaren 10 gün içerisinde Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Bu iade masraflarından Satıcı sorumludur.

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HALLER

Alıcı, aşağıdaki hallerde cayma hakkına sahip olmadığını kabul ve beyan eder.

   1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
   2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
   3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
   4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
   5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
   6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
   7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
   8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
   9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
   10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 1. UYUŞMAZLIK HALLİ

Sözleşmeden doğan herhangi bir uyuşmazlık halinde,

 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile belirlenen (4570 Türk Lirası) ve her takvim yılı başında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenen değerin altındaki uyuşmazlıklarda bulunduğunuz ilçe Tüketici Heyeti’ne başvurabilirsiniz.
 • Büyükşehir statüsünde olan bir ilde iseniz, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile belirlenen (4.570- 6.860 Türk Lirası aralığı) ve her takvim yılı başında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenen değer aralığındaki uyuşmazlıklarda bulunduğunuz il Tüketici Heyeti’ne başvurabilirsiniz.
 • Belirtilen bedellerin üzerindeki uyuşmazlıklarda bulunduğunuz yer Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilirsiniz.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

ALICI

Adı-Soyadı : [fatura-kullanici-adi]

E-Posta : [e-posta-adresi]

Tarih : [tarih]


Mesafeli Satış Sözleşmesi

TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) aşağıda belirtilen taraflar arasında ve aşağıda kararlaştırılan hüküm ve şartlarda imzalanmıştır.

SATICI

Ünvan : Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres  : Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak No:2 Ofis:3 Blok D:11-12-13 Satıyer – İstanbul
Telefon : 08502251010
E-Posta : [email protected]
ALICI

[kullanici-adi]
[telefon-no]
[e-posta-adresi]
akademikro.com’dan alışveriş yapan müşteri

KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’nın sahibi olduğu mobil uygulama ve/veya web sitesi üzerinden satışa sunulan ve aşağıda madde 3 ile adetleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi (hepsi birlikte kısaca “Ürün” ya da “Ürünler”) ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (kısaca “Kanun”) ve 27.02.2015 yürürlük tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

Ürünlerin Adedi ve Satış Bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.

ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ KONULAR

Alıcı aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin Alıcı tarafından mobil uygulamada ve/veya web sitesinde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce mobil uygulamanın ve/veya web sitesinin ilgili sayfaları ve kısımlarındaki tüm genel ve özel açıklamaları incelediğini okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli ön bilgilendirmenin yapıldığını, ön bilgilendirme onayının işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder.

 1. Sözleşme konusu Ürün ve/veya Ürünlerin temel nitelikleri,
 2. Satıcı’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 3. Ürünler’in mobil uygulamadan alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar, yöntemler,
 4. Ürün ve/veya Ürünler’in tüm vergiler dahil toplam fiyatı,
 5. Ürünler’in Alıcı’ya teslimine ilişkin usuller ile kargo masrafları hakkında bilgiler,
 6. Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların sorumlulukları,
 7. Cayma hakkına sahip olduğu Ürünler’de bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve iade prosedürü,
 8. Alıcı’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,
 9. Fırsat Ürünleri olarak tanımlanan Ürünlerin özel şartları,
 10. Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Satıcı’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Alıcı Mahkemeleri’ne yapabileceği.
 • GENEL HÜKÜMLER
 • Alıcı, mobil uygulamada ve/veya web sitesinde Sözleşme konusu Ürün’ün KDV ve diğer her türlü ek bedel dahil toplam satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda Ürün’ün satışının gerçekleşmesine dair onay verdiğini beyan eder. Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, işbu Sözleşmenin akdinden önce, Satıcı tarafından kendisine verilmesi gereken Ürünler’e ilişkin temel nitelikleri, Satıcı’nın unvanını ve iletişim bilgilerini, Ürünler’in vergiler dahil Türk Lirası cinsinden satış fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini, cayma hakkının kullanılamayacağı ve kaybedileceği halleri ve uyuşmazlık halinde başvurabileceği hukuki yolları doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve bu bilgileri onayladığını teyit etmiş olur.
 • Satın alınan Ürünler ticari amaçlarla kullanılamaz. Ürünler’in yeniden satılması, daha yüksek bir fiyatla teklif edilmesi ve/veya satılması, promosyon faaliyetleri gibi ticari amaçlar için kullanılması yasaktır. Alıcı’nın bu maddeye aykırı davranışının tespit edilmesi durumunda ücret iadesi ve benzeri hiçbir talebe hak kazandırmaksızın Satıcı’nın zararının tazmin edilmesini talep etme hakkı doğar.
 • Sözleşme konusu Ürünler, sipariş konusu edimin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak mobil uygulamada ve/veya web sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ve Alıcı’nın ödemeyi yapmasından sonra Alıcı veya beyan ettiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre siparişi verilen her bir Ürün için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bununla beraber bazı Ürünler’in özel teslim koşulları mobil uygulamada ve/veya web sitesinde Ürün detayı kısmında verilmektedir. Alıcı Ürün’ü satın almadan önce bu koşulları okur ve sipariş vermesi halinde ilgili teslimat koşullarını kabul etmiş sayılır.
 • Ürün/Ürünler Satıcı’nın belirlediği ve Alıcı’nın da işbu sözleşmeyi onaylayarak kabul etmiş olduğu lojistik firması tarafından madde 1.2’de verilen Alıcı adresine sevk edilir. Sevkiyat adresinde değişiklik olması ve bunun Ürün sevkiyatının başlamasından en az 2 işgünü önce Satıcıya bildirilmesi Alıcı’nın sorumluluğundadır.
 • Kargo firmasının, Ürünler’i Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı Alıcı’dan kaynaklanan herhangi bir sorun ya da Alıcı’nın beyan ettiği adreste bulunmaması nedeniyle siparişi verilen Ürün’ün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
 • Alıcı, işbu Sözleşme ile beyan ettiği teslimat adresinde bulunmadığı takdirde, Ürünler’in tekrar gönderilmesi nedeniyle oluşacak ek nakliye maliyetinden sorumlu olacaktır. Ürünler, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adı/unvanı Alıcı tarafından açık ve yazılı olarak belirtilecek olup, işbu kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ya da Alıcı tarafından belirtilen adreste bulunmaması nedeniyle teslimatın gerçekleşememesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Ürünler’in işbu kişi/kuruluş tarafından teslim alınmaması ya da Alıcı tarafından belirtilen adreste bulunmaması nedeniyle teslimatın gerçekleşememesi nedeniyle Ürünler’in yeniden gönderilmesi nedeniyle oluşacak ek maliyetten Alıcı sorumlu olacaktır.
 • Ürünler’in Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.
 • Satıcı, Sözleşme konusu Ürüler’in sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 • Satıcı, Alıcı’ya tesliminin imkansız hale gelmesi nedeniyle Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrenmesini takip eden 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirim yapmak ve işbu bildirimi takip eden 14 (ondört) günlük süre içinde Alıcı’dan tahsil ettiği tüm bedeli iade etmekle yükümlüdür.
 • Ürünler’in teslimatı için Ön Bilgilendirme Formu’nun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün’ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 • Ürün’ün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile banka veya finans kuruluşun Ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Ürün’ü 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade edecek ve nakliye giderleri dahil olmak üzere tüm giderlere katlanacaktır.
 1. CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin aşağıdaki 9. Maddesi uyarınca; ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul etmekle Alıcı, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini beyan ve kabul eder.

Cayma hakkını kullanmak isteyen Alıcı, süresi içerisinde Satıcı’ya bu hakkını kullanacağına ilişkin yazılı bir bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirim e-mail yoluyla Satıcı’nın web sitesinde belirtilen ………… adresine yapılacaktır.

Satıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’nın Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracı üzerinden iade edecektir.

Alıcı, cayma hakkını kullanarak iade edeceği Ürün’ü, Ürün’ü kendisine ulaştıran Kargo aracılığıyla cayma bildiriminden itibaren 10 gün içerisinde Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Bu iade masraflarından Satıcı sorumludur.

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HALLER

Alıcı, aşağıdaki hallerde cayma hakkına sahip olmadığını kabul ve beyan eder.

   1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
   2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
   3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
   4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
   5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
   6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
   7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
   8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
   9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
   10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE UYGULANACAK HUKUK

İşbu Sözleşme Türk Hukukuna tabi olup, Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda yetkili ve görevli yarı merciinin belirlenmesinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri esas alınacaktır. Mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Alıcı ve Satıcı’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda İstanbul Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 1. ÖDEME ŞEKLİ VE TEMERRÜT
  1. Alıcı, satın alacağı Ürünler’in bedelini mobil uygulama ve/veya web sitesi aracılığıyla ödeyecektir.
  2. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır.
  4. Kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması banka inisiyatifindedir.
  5. Bankaya iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi/taksit sayısı Alıcı’nın bankası tarafından sağlanmaktadır.
 1. DELİL ANLAŞMASI

Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER
  1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.
  2. Satıcı’nın Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz.
 1. YÜRÜRLÜK

12 (oniki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, [tarih] tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.