Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

                        Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

                   Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu aydınlatma metni ile; Şirket ürünleri ve Şirket ürünlerine ek mahiyetinde yapılacak her türlü mal ve hizmet satın alımı lisanslama işlemleri, lisans yenileme işlemleri ve Şirket ürünlerinin kullanımı, iş başvurusu, işe alım süreçleri, iş ortaklığı başvurusu ve işe alım süreçleri esnasında işlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgilendirilmeniz amaçlanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılan Taraflar ve Aktarılma Amaçları

Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verilerinizi belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanunun 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekte ve belirtilen alıcılara aktarmaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

 

Verisi İşlenen Kişi

Kişisel Veri

 İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, TCKN dahil kimlik bilgisi; e-posta, firma unvanı, telefon numarası, e-posta, il dahil iletişim bilgisi; aldığı ürün ve lisans bilgisi, ürün beklentisi, mevcut kullanılan programlar, kullanıcı sayıları dahil müşteri işlem bilgisi; ses kaydı dahil görsel ve işitsel kayıtlar.

Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve ürünlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Açık rıza.

Topluluk şirketleri, iş ortakları, yurt içi veya yurt dışında bulunabilen tedarikçiler.

Şirket’in mevcut müşterilerinin taleplerinin topluluk şirketi aracılığı ile karşılanacağını saptaması durumunda müşterinin talebine cevap verebilmesi.

Tedarikçilerden saklama hizmeti alınması.

İş ortağı (bayiyle), müşteriye teklif gönderilebilmesi.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; telefon numarası, e-posta adresi, il, ilçe dahil iletişim bilgisi; müşteri beklentisi, ürün beklentisi, mevcut kullanılan programlar, kullanıcı sayıları dahil müşteri işlem bilgisi; ses kayıtları dahil görsel ve işitsel kayıtlar; talep ve şikâyetin nevisi dahil talep ve şikayet bilgisi.

Müşteri ve potansiyel müşterilerin taleplerinin karşılanması ve soruların cevaplanması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Açık rıza.

Topluluk şirketi, tedarikçiler.

Şirket’in mevcut müşterilerinin taleplerinin topluluk şirketi aracılığı ile karşılanacağını saptaması durumunda müşterinin talebine cevap verebilmesi.

Tedarikçilerden saklama hizmeti alınması.

İş ortakları

İsim, soyisim, TCKN, doğum tarihi dahil kimlik bilgisi; adres, telefon numarası dahil iletişim bilgisi.

Yeni iş ortakları ve üçüncü taraf firmaları belirlemek amacıyla görüşmelerin yapılması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Paylaşılmıyor.

Paylaşılmıyor.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; telefon numarası, e-posta adresi, yaşanılan şehir dahil iletişim bilgisi; müşteri numarası dahil müşteri işlem bilgisi; mesaj, talep, şikayet, sorun dahil talep ve şikayet bilgisi

İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin güncellenmesi, özelleştirilmesi ve geliştirilmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Açık rıza.

Yurt içi ve yurt dışında bulunan tedarikçiler, iş ortakları.

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; telefon numarası, e-posta adresi, yaşanılan şehir dahil iletişim bilgisi; sahip olunan ürün bilgisi, alınan hizmet bilgisi, müşteri numarası dahil müşteri işlem bilgisi; vergi dairesi, fatura bilgisi, vergi kimlik numarası dahil finansal bilgiler; mesaj, talep, şikayet, sorun dahil talep ve şikayet bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizdeki problemlerin çözülmesi, hata, sorun ve bugların tespit edilmesi, bunların giderilmesi ve kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyimin sunulması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Paylaşılmıyor.

Paylaşılmıyor.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, unvan dahil kimlik bilgisi, e-posta adresi, cep telefonu dahil iletişim bilgisi; talep, konu, soru ve şikayet dahil talep ve şikayet bilgisi, yazılı görüşmeler dahil müşteri işlem bilgisi.

Müşterilerimizin talebi üzerine ürün ve hizmetlerimiz hakkında size gerekli eğitimlerin ve bilgilendirmelerin verilebilmesi, programlarımızın nasıl kullanılacağının izah edilmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Paylaşılmıyor.

Paylaşılmıyor.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, TCKN dahil kimlik bilgileri; telefon numarası, adres, firma unvanı dahil iletişim bilgileri; kullanılan ürün bilgisi dahil müşteri işlem bilgisi; destek talebi bilgileri dahil talep ve şikayet bilgisi.

Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, sosyal medya hesapları üzerinden ulaşan kişilere destek verilmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

İş ortakları, tedarikçiler

Sosyal medya hesapları üzerinden destek hizmeti verilebilmesi,

Teknik konular, bug ve hatalara ilişkin destek verilebilmesi

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; e-posta, telefon numarası, adres dahil iletişim bilgisi; müşteri numarası dahil müşteri işlem bilgisi.

Ticari faaliyetlerimizi yürütmeye devam etmek amacıyla iletişim bilgilerinizin güncellenmesi ve bu güncel bilgilerinizin ilgili kurumlarımız, topluluk şirketlerimiz, yüklenicilerimiz ve/veya tedarikçilerimize bildirilmesi.

Açık rıza.

Topluluk şirketleri, yurt içi ve yurt dışında bulunan iş ortakları, tedarikçiler.

İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve devamlılığının sağlanması.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; e-posta adresi, telefon numarası dahil iletişim bilgileri; iade tutarı, hesap numarası dahil finansal bilgiler.

Yanlış ödeme yapanlara ödemenin iadesi işlemlerinin yürütülmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Paylaşılmıyor.

Paylaşılmıyor.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; telefon numarası, il, şirket unvanı, e-posta adresi dahil iletişim bilgisi; kullanılan ürün bilgisi dahil müşteri işlem bilgisi.

Ticari elektronik iletinin yollanması. Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında sizlerin bilgilendirilmesi.

Açık rıza.

Tedarikçiler.

Kişilere mailing yapılabilmesi adına kişisel verilerin tedarikçiler ile paylaşılması.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; telefon numarası, il, e-posta adresi, şirket unvanı dahil iletişim bilgisi; kullanılan/kullanılmak istenilen ürünler dahil müşteri işlem bilgisi; talep dahil talep ve şikayet bilgisi.

Müşterilerin Portal kaydının oluşturulabilmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Paylaşılmıyor.

Paylaşılmıyor.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; telefon numarası, il, e-posta adresi, şirket unvanı dahil iletişim bilgisi; kullanılan/kullanılmak istenilen ürünler dahil müşteri işlem bilgisi; talep dahil talep ve şikayet bilgisi.

Ürün demolarının sağlanması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Paylaşılmıyor.

Paylaşılmıyor.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, TCKN dahil kimlik bilgisi; e-posta adresi, telefon numarası dahil iletişim bilgisi; alınacak aksiyon dahil risk yönetim bilgisi.

Aksiyon takibinin gerçekleştirilmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Açık rıza.

Tedarikçiler

Dış denetim ve danışmanlık hizmetinin alınması.

Saklama hizmetinin alınması.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, TCKN dahil kimlik bilgisi; e-posta adresi, telefon numarası dahil iletişim bilgisi; alınan eğitimler, mezuniyet bilgisi, sınav bilgisi dahil mesleki deneyim bilgisi; sisteme giriş çıkış tarihi dahil sistem güvenliği bilgisi; eğitim ve ürünler hakkında görüşler ve geri bildirimler dahil müşteri işlem bilgisi.

Kişilerin Akademikro eğitimlerinden faydalanmalarının sağlanması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

İş ortakları.

Eğitimlerin sunulması için gerekli teknik altyapının sağlanması.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; cari hesap bilgileri, VKN, borç tutarı dahil finansal bilgiler.

Tahsilat takibinin yapılması dahil finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Paylaşılmıyor.

Paylaşılmıyor.

Şirket temsilcisi veya vekili

İsim, soyisim, TCKN, doğum tarihi, imza dahil kimlik bilgisi; adres dahil iletişim bilgisi.

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu süreçlerinin yürütülmesi

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hukuken yetkili kişiler.

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bildirilmesi.

Danışman avukatlardan destek alınması.

Şirket temsilcisi veya vekili

İsim, soyisim, TCKN dahil kimlik bilgisi; e-posta adresi, telefon numarası dahil iletişim bilgisi; kredi kartı formunda yer alan bilgiler dahil finansal bilgiler.

Şirketimiz tarafından ticari kredi kartlarının çıkarılması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Hukuken yetkili kişiler.

Banka aracılığı ile kredi kartının çıkarılması.

Tedarikçi, iş ortakları

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; e-posta adresi, telefon numarası dahil iletişim bilgisi; sicil numarası, departman bilgisi dahil mesleki deneyim bilgisi; maliyet bilgisi dahil finansal bilgiler.

Şirket satın alımıyla ilgili süreçlerin yürütülmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Paylaşılmıyor.

Paylaşılmıyor.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; telefon numarası, e-posta adresi, yaşanılan şehir dahil iletişim bilgisi; müşteri numarası dahil müşteri işlem bilgisi; çerez bilgisi, kullanım ve davranış bilgileri, sayfaların görüntülenme sayısı, uygulama kullanım süresi dahil pazarlama bilgileri; mesaj, talep, şikayet, sorun dahil talep ve şikayet bilgisi

Kullanıcılarımızın deneyimlerinin iyileştirilmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Açık rıza.

Yurt içi ve yurt dışında bulunan iş ortakları, tedarikçiler.

Kişileştirilmiş deneyim sunulabilmesi.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; telefon numarası, il, e-posta adresi, şirket unvanı dahil iletişim bilgisi; kullanılan/kullanılmak istenilen ürünler dahil müşteri işlem bilgisi; talep dahil talep ve şikayet bilgisi; çerezler dahil pazarlama bilgisi.

Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi.

Açık rıza.

Yurt içi ve yurt dışında bulunabilen iş ortakları

Hedefleme reklamların gösterilebilmesi.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, unvan dahil kimlik bilgisi; e-posta, telefon numarası dahil iletişim bilgisi; fatura içerikleri dahil finansal bilgiler

Müşterilerimizin kendi müşterileri adına hesap açabilmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Paylaşılmıyor.

Paylaşılmıyor.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; telefon numarası, e-posta adresi dahil iletişim bilgisi; talep, konu, mesaj dahil talep ve şikayet bilgisi.

İnternet sitemiz ve sosyal medya üzerinden bilgi talep eden kişilere gerekli bilgilendirmelerin yapılması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Paylaşılmıyor.

Paylaşılmıyor.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, TCKN dahil kimlik bilgisi; vergi kimlik numarası dahil finansal bilgiler, mühür bilgisi dahil müşteri işlem bilgisi.

e-Dönüşüm başvurularının alınması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ve yetkili otoritelerin resmi sitelerindeki kılavuzlarda belirttiği üzere e-dönüşüm başvurusunun yapılabilmesi.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, TCKN dahil kimlik bilgisi; e-posta adresi, telefon numarası, adres, fax, internet sitesi adresi dahil iletişim bilgisi; vergi kimlik numarası dahil finansal bilgiler; yararlanma yöntemi dahil müşteri işlem bilgisi.

e-Dönüşüm e-Fatura Hızlı Başvurusu, e-Dönüşüm Aktivasyon ve Firma İşlemleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Kanunlarda açıkça

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarım yapılması.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, TCKN dahil kimlik bilgisi; e-posta adresi dahil iletişim bilgisi; vergi kimlik numarası, belgeye ait tutar bilgisi dahil finansal bilgiler.

e-Belge e-postalarının müşterilere gönderiminin sağlanması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Tedarikçiler.

Sürecin hızlanması ve efektif yürütülmesi amacıyla üçüncü taraf hizmet sağlayıcının kullanılması.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, TCKN dahil kimlik bilgisi; adres dahil iletişim bilgisi; vergi kimlik numarası, fatura bilgisi dahil finansal bilgiler.

Müşterilerimizin cari kart açabilmesi, Mikro hesabını açabilmesi ve mevcut kaydını güncellenebilmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, tedarikçiler, topluluk şirketler

Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarım yapılması.

Tedarikçilerden saklama hizmetinin alınması.

İş faaliyetlerinin yürütülmesi.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, unvan, TCKN, pasaport numarası, pasaport tarihi, dahil kimlik bilgisi; telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi, internet sitesi, ülke, şehir, ilçe, bulvar/cadde/sokak, kasaba/köy, bina adı, bina no, kapı no, posta kodu dahil iletişim bilgisi, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, IBAN dahil finansal bilgiler; aracı kurum bilgiler, yolcu ülke, etiket dahil müşteri işlem bilgisi.

Fatura belgesi oluşturulması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, tedarikçiler.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarım yapılması.

Tedarikçilerden saklama hizmetinin alınması.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

TCKN, unvan dahil kimlik bilgisi; vergi kimlik numarası dahil finansal bilgiler.

Kullanılan e-Arşiv, e-SMM gibi dönüşüm hizmetlerinin raporlarının Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden sorgulanması ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na günlük raporlama yapılması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, tedarikçiler.

Faturaların resmileşmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmesi.

Tedarikçilerden saklama hizmetinin alınması.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

TCKN, unvan dahil kimlik bilgisi; vergi kimlik numarası dahil finansal bilgiler.

Müşteri etiketlerinin sorgulanması ve entegratörlük süreçlerinin takip edilmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Tedarikçiler.

Tedarikçilerden saklama hizmetinin alınması.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

TCKN, unvan dahil kimlik bilgisi; e-posta adresi dahil iletişim bilgisi; vergi kimlik numarası dahil finansal bilgiler.

Arşivleme işlemlerinin gerçekleşmesi ve müşterilerin e-dönüşüme dair belgelerinin müşterinin talebine istinaden şifreli dosya olarak paylaşılması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Tedarikçiler.

Tedarikçilerden saklama hizmetinin alınması.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

TCKN, unvan dahil kimlik bilgisi; telefon numarası, e-posta adresi dahil iletişim bilgisi; vergi kimlik numarası, e-belgeler dahil finansal bilgiler, hashli uygulama şifreleri dahil işlem güvenliği bilgisi.

L2 destek sürecinin yürütülmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Tedarikçiler.

Tedarikçilerden saklama hizmetinin alınması.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

TCKN, unvan dahil kimlik bilgisi; vergi kimlik numarası dahil finansal bilgiler, kontör tutarı dahil müşteri işlem bilgisi.

Müşterilere kontör tanımlanması yapılması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Tedarikçiler.

Tedarikçilerden saklama hizmetinin alınması.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; e-posta adresi dahil iletişim bilgisi.

Kontor 2.0 uygulamasına erişim yetkisi olan kullanıcıların listelenmesi ve kullanıcı kaydının yapılması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Tedarikçiler.

Tedarikçilerden saklama hizmetinin alınması.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, TCKN, kimlik fotokopisi dahil kimlik bilgisi; e-posta adresi, adres, telefon numarası dahil iletişim bilgisi; sicil gazetesi, veraset ilamı, imza sirküleri dahil hukuki işlem bilgisi; vergi levhası, vergi dairesi, vergi kimlik numarası dahil finansal bilgiler.

Müşteri ve iş ortaklarının nevi, unvan ve tür değişikliğinin yapılması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Paylaşılmıyor.

Paylaşılmıyor.

Şirket temsilcisi veya vekili

İsim, soyisim, TCKN dahil kimlik bilgisi.

Konaklama ve uçak rezervasyonlarının yapılması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İş ortakları.

Rezervasyon işlemlerinin yürütülmesi.

İş ortakları

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; e-posta, telefon numarası dahil iletişim bilgisi; memnuniyet bilgisi.

İş ortağı memnuniyetinin sorgulanması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veriişlenmesinin zorunlu olması.

İş ortakları.

İş ortağı memnuniyetinin sorgulanması için müşteriler ile iletişime geçilmesi ve edinilen bilgilerin müşteri memnuniyetinin temini adına ilgili iş ortağına aktarılması.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, unvan, TCKN dahil kimlik bilgisi; adresi ödeme yapılanın mukimi olduğu ülke dahil iletişim bilgileri; tür kodu, VKN, ödemeye ait belgenin kesilen gelir vergisi dahil finansal bilgiler; beyannameyi düzenleyen mükellef / beyannameyi gönderen mükellef bilgileri dahil hukuki işlem bilgisi.

Aylık beyannamelerin hazırlanması ve kontrolünün yapılması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Hukuken yetkili kişiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Kurumlar Vergisi Kanunu madde 32/2 uyarınca kurumlar vergisi mükellefi şirketler geçici vergi beyannamesi bildirmekle yükümlüdür.

Tedarikçi, iş ortakları, müşteri veya potansi müşteriler

İsim, soyisim, TCKN dahil kimlik bilgisi; telefon numarası, adres dahil iletişim bilgisi.

Vekaletname ve imza sirküleri süreçlerinin yürütülmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Hukuken yetkili kişiler, tedarikçiler.

Sözleşme süreçlerinin yürütülebilmesi, avukat danışmanlık hizmetlerinin alınabilmesi.

Ziyaretçiler

Kamera kayıtları dahil görsel ve işitsel kayıtlar.

Kart giriş ve çıkışların kayıt altına (log) alınması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Mahkemeden veya adli ve idari makamların gelen taleplerin yerine getirilmesi.

Ziyaretçiler

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; giriş çıkış saati ve tarihi dahil fiziksel mekan güvenliği bilgisi; fotoğraf, kamera kayıtları dahil görsel ve işitsel kayıtlar.

Bina ve tesislerimizin fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin sağlanması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Mahkemeden veya adli ve idari makamların gelen taleplerin yerine getirilmesi.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; fotoğraf dahil görsel ve işitsel kayıtlar; ürün geri bildirimleri dahil müşteri işlem bilgisi.

Etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Açk rıza.

Herkese açık.

Şirket etkinlik ve organizasyon- larını herkese açık olarak paylaşılması ve şirketin tanınırlığının artırılması.

İş ortakları, tedarikçiler, şirket temsilcisi veya vekilleri, müşteriler ve/veya potansiyel müşteriler

İsim, soyisim, TCKN dahil kimlik bilgisi; telefon numarası, e-posta adresi, adres dahil iletişim bilgisi;

Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimiz- in yerine getirilmesi.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Yetkili kurum ve kuruluşlar, hukuken yetkili özel kişiler

Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, TCKN dahil kimlik bilgisi; telefon numarası, e-posta adresi, adres dahil iletişim bilgisi; vekaletname, imza sirküleri dahil hukuki işlem bilgisi.

Müşterilerimizin bayi değişikliği taleplerinde şirket yetkilisi olup olunmadığının teyit edilmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Paylaşılmıyor.

Paylaşılmıyor.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz; e-posta, SMS, kartvizitler, telefon, faks, CCTV (Kapalı Devre Kamera Kayıtlar), elektronik form, fiziki form, sosyal medya hesaplarımız, internet sitelerimiz, uzaktan erişim sağlayan platformlarımız, iş ortaklarımız aracılığıyla, dijital partner ortamımız vasıtasıyla, posta, kargo ya da kurye hizmetleri ile, yüz yüze görüşmeler, diğer fiziki ve elektronik ortamlar aracılığıyla toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz

Veri Sorumlusu: Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 E-posta: [email protected]  

Kep Adresi: [email protected]

Adres:  Maslak Mahallesi, Aos 55. Sokak, 42 Maslak, No:2, Ofis 3 Blk.D:11-12-13 Sarıyer, İstanbul