Kitaplarımız

Mikro Yazılım ERP ile Maliyet Muhasebesi Uygulamaları

Bu kitapta; üretim yapan bir işletmenin üretim süreçlerine ilişkin muhasebeleştirme ve raporlama
işlemlerinin yanı sıra üretim planlama aşamalarını nasıl yapabileceği anlatılmaktadır.
Mikro Fly ERP programındaki “İleri Seviye Üretim Modülü” kullanılarak yapılan detaylı örnek uygulamanın yer
aldığı kitabımız, ERP ile ilgilenen öğrenci ve akademisyenlerimiz için faydalı bir yardımcı kaynak olması
amacı ile hazırlanmıştır.

Yazarlar:

  • Doç Dr. Emre Selçuk Sarı
  • Doç. Dr. Ayça Zeynep Süer
  • Doç.Dr. Melis Ercan

Eğitmen iseniz tedarik için [email protected] adresine mail atınız.
Online satın almak için tıklayın.

 

Mikro Yazılım ERP ile Finansal Muhasebe Uygulamaları

Finansal Muhasebe veya genel muhasebe; işletmenin varlıklarını, bu varlıkları elde etmek için kullandığı
kaynakları, işletmenin gelirini ve giderini tüm detayları ile ortaya koyan muhasebe dalıdır. Finansal
muhasebe süreçleri ile ticari faaliyet ilişkin tüm işlemler kayıt altına alınır ve raporlanır. Mikro
Yazılım’ın ERP programı ile finansal muhasebe uygulamalarını adım adım anlattığımız bu kitap, yükseköğrenim
müfredatına ve muhasebe literatürüne uyumlu şekilde hazırlanmıştır.

Yazarlar:

  • Doç. Dr. Emre Selçuk Sarı
  • Doç. Dr. Melis Ercan
  • Doç. Dr. Ayça Zeynep Süer
  • Prof.Dr. Ahmet Türel

Tedarik için tıklayın.

 

Mikro Jump ile Bilgisayarlı Muhasebe

Bilgisayarlı Muhasebe hakkında bilmeniz gereken temel ve ileri seviye tüm bilgiler, uygulamalı örnek ile
anlatılmıştır. Lise, Ön Lisans (Meslek Yüksekokulları) ve Lisanslardaki (Fakülte ve Yüksekokullardaki)
muhasebe müfredatına uyumlu teorik bilgilerin de yer aldığı bu kitap ile bir işletmenin muhasebe yazılım
süreçlerini rahatlıkla yönetebilirsiniz.

Yazar Hakkında: Yaser Gürsoy

Tedarik için tıklayın.

 

Mikro Fly ve Mikro Müşavir ile Bilgisayarlı Muhasebe

Bilgisayarlı muhasebe kapsamında, tüm işletmeler tarafından kullanılan stok, cari, fatura, sipairiş,
irsaliye, kasa, banka vb. modüller entegrasyon süreçlerini içerecek şekilde anlatılmaktadır. Bu kitapta,
ticari hayata uygun şekilde hazırlanmış onlarca örnek uygulama, belge ve çözümleri ile birlikte yer
almaktadır. Çözümler, programa ait ekran görüntüleri ile birlikte gösterilmektedir.

Mikro Fly ve Mikro Müşavir programları baz alınarak hazırlanan kitabımız, yüksek öğretim ve orta öğretim
kurumlarında ilgili alan dersleri için faydalı bir bilimsel kaynaktır.

Yazar: Hakan Aksakaloğlu

Tedarik için tıklayın.